In Nederland kennen we nuldelijnszorg, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg.

  • Eerstelijnszorg is direct toegankelijke zorg voor patiënten. Het gaat dan om zorg die je krijgt van huisartsen, fysiotherapeuten of de psycholoog.
  • Voor tweedelijnszorg heb je een verwijzing nodig. Het gaat om zorg door een specialist of in een ziekenhuis, waar een huisarts naar doorverwijst.
  • Derdelijnszorg wordt gegeven in academische centra of gespecialiseerde kenniscentra of klinieken.

Er zijn in Nederland twee academische ziekenhuizen met een lymeziektepoli, het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en het Radboudumc.