Kinderen (onder de 18 jaar) lopen ongeveer een kwart van alle tekenbeten op. Sinds 2017 kunnen daarom ook kinderen met de lymeziekte meedoen aan het LymeProspect-onderzoek. Zo kunnen de betrokken onderzoekers en artsen vaststellen of de kans op klachten na een behandeling voor de ziekte van Lyme anders is bij kinderen dan bij volwassenen, en ook of mogelijk andere oorzaken een rol spelen.

Kinderen die beginnen met een antibioticabehandeling tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden. Ouders of verzorgers van jonge kinderen kunnen hun kinderen aanmelden en de vragenlijsten invullen. Tijdens het onderzoek wordt de gezondheid van deelnemers een jaar lang gevolgd.

Door dit onderzoek hopen de onderzoekers en artsen in de toekomst langdurige klachten na de lymeziekte beter te kunnen voorkómen en behandelen, bij zowel kinderen als volwassenen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voert samen met de lymecentra en afdelingen kindergeneeskunde van het AMC, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het LymeProspect-Kidsonderzoek uit. Patiënten (of de ouders/verzorgers van kleine kinderen) met de lymeziekte kunnen zich ook via deze deelnemende lymecentra aanmelden.

Het LymeProspect-onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).