Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum

In mei 2014 nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan waarin staat dat er een landelijk Onderzoek- en Behandelcentrum moet komen voor de ziekte van Lyme. Lymeziekte is een medisch en maatschappelijk probleem in Nederland. Er is onvrede onder een deel van de patiënten en er zijn onduidelijkheden en onzekerheden bij artsen. Voor de Lymevereniging was dit de reden om met een burgerinitiatief ruim 70.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aan te bieden.

De afgelopen jaren werkten de Lymevereniging, het Radboudumc, het Amsterdam UMC en het RIVM aan de oprichting van een expertisecentrum. Dit centrum moet professionele kennis en kunde bundelen, waarbij patiëntenparticipatie centraal staat. Het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum is eind 2017 van start gegaan.

logo van de lymevereniging
Logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

NLe: een expertisecentrum voor lymeziekte

Doelstelling

Het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum wil de preventie, diagnostiek en behandeling van lymeziekte verbeteren door met nieuwe onderzoeksprojecten, een verbeterde patiëntenzorg, scholing van medici en nieuwe (publieks)communicatie. Door gezamenlijk naar dit doel te werken met inbreng vanuit alle partijen, willen de deelnemers van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum breder draagvlak creëren voor de producten en resultaten.

Elke partij - de Lymevereniging, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de universitair medische centra - heeft daarbij zijn eigen taken en inbreng en staat open voor inbreng en advies van de andere partijen.

Het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum organiseert themabesprekingen, bediscussieert onderzoeksprojecten en (vernieuwende) zorginitiatieven van de betrokken organisaties.

Deze website wordt voortdurend voorzien van extra informatie, zoals onderzoeksresultaten, achtergrondinformatie en video-updates.

test
Teek op vinger

Download het beleidsdocument Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.