Na een tekenbeet krijgen sommige mensen die ziekte van Lyme. Meestal hebben mensen na een behandeling met antibiotica geen klachten. Sommige mensen hebben echter nog wel klachten zoals pijn, vermoeidheid of ze kunnen zich slecht concentreren.

In het LymeProspect-onderzoek kijken onderzoekers en artsen hoe vaak deze klachten voorkomen bij kinderen en volwassenen, en wat de oorzaken zijn. Iedereen die een antibioticabehandeling krijgt voor de ziekte van Lyme kan zich aanmelden voor het LymeProspect-onderzoek. Aanmelden voor dit onderzoek kon tot eind 2018. In 2019 en 2020 worden de laatste gegevens verzameld en vindt de analyse plaats. Minderjarigen kunnen nog wel worden aangemeld voor LymeProspect KIDS.

Met het onderzoek hopen de betrokken onderzoekers in de toekomst langdurige klachten beter te kunnen behandelen en te kunnen voorkomen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voert samen met de lymecentra en afdelingen kindergeneeskunde van het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum), Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het onderzoek uit. Patiënten met de lymeziekte kunnen zich ook via deze deelnemende lymecentra aanmelden.

Het LymeProspect-onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).