Na een tekenbeet krijgen sommige mensen die ziekte van Lyme. Meestal hebben mensen na een behandeling met antibiotica geen klachten. Sommige mensen hebben echter nog wel klachten zoals pijn, vermoeidheid of ze kunnen zich slecht concentreren.

In het LymeProspect-onderzoek kijken onderzoekers en artsen hoe vaak deze klachten voorkomen bij kinderen en volwassenen, en wat de oorzaken zijn. Iedereen die een antibioticabehandeling krijgt voor de ziekte van Lyme kan zich aanmelden voor het LymeProspect-onderzoek. Aanmelden kan via tekenradar.nl tot maximaal 4 dagen na start van de behandeling.

Met het onderzoek hopen de betrokken onderzoekers in de toekomst langdurige klachten beter te kunnen behandelen en te kunnen voorkomen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert samen met de lymecentra en afdelingen kindergeneeskunde van het AMCAcademisch Medisch Centrum Amsterdam, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het onderzoek uit. Patiënten met de lymeziekte kunnen zich ook via deze deelnemende lymecentra aanmelden.

Het LymeProspect-onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.